Vi kan hjälpa er med att rita och projektera er nya eller befintliga lokal och ge den ett helt nytt intryck med färg, form och nya möjligheter till att nyttja lokalen.

Vill ni så kan vi ta fram/skapa ett koncept åt er. Har ni en egen vision men behöver hjälp med att förverkliga den så hjälper vi till med det. Ett restaurangkök kan beskrivas som ett 3d pussel där flöden, arbetsytor och utrustning ska anpassas för att få ett så effektivt kök som möjligt.

Vi har erfarenhet ifrån både stora och små projekt där vi har ritat, projekterat och levererat utrustningen. Om ni önskar en ny färgsättning, nya möbler och armaturer så kan vi hjälpa er med att välja ut vad som känns bäst för er och som speglar er verksamhet. Vi säljer och levererar den inredning/utrustning som väljs ut.

Vi arbetar i 4 steg när vi åtar oss ett uppdrag.

Steg 1 – Mötet
Ett första möte med kunden där vi lyssnar på era visioner och lär känna varandra.

Steg 2 – Konceptförslag
Presentation i form av ett collage med färg, material och inredning.

Steg 3 – Ritningsuppdrag
Framtagning av planritningar, vägguppställningar och tillverkningsritningar.

Steg 4 – Slutfasen
Leverans av inredning, montage av finsnickerier och övrig fast inredning. Leverans och installation av köksutrustning.